Đại diện CLB võ đạo Aikido Tenshinkai Hà Nội- 20 năm thành lập tham gia tập huấn Quốc tế với Shihan Horii Etsuji - Huyền Đai 7 đẳng Aikikai tại Hà Nội. ~ CLB võ đạo Aikido Tenshinkai Hà Nội- 20 năm phát triển và vững mạnh

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

Đại diện CLB võ đạo Aikido Tenshinkai Hà Nội- 20 năm thành lập tham gia tập huấn Quốc tế với Shihan Horii Etsuji - Huyền Đai 7 đẳng Aikikai tại Hà Nội.

 Đại diện CLB võ đạo Aikido Tenshinkai Hà Nội tham gia tập huấn Quốc tế với Shihan Horii Etsuji- Huyền Đai 7 đẳng Aikikai tại Hà Nội.THẦY ETSUJI HORII


Năm 1985 Shihan Etsuji Horii vào Hombu Dojo tại Tokyo, ban đầu là học trò uchideshi (được ở lại làm việc và luyện tập tại võ đường) và sau đó trở thành một trong những shihan hướng dẫn tại Tổng đàn Aikikai. Vào năm 1996, Shihan chuyển về vùng Kansai để mở Aikidō Kobe Sanda Dojo. Cùng với sự phát triển của võ đường, Shihan Etsuji Horii đã giữ vai trò Shihan tại các võ đường ở nhiều khu vực cũng như trong các trường Đại học, đồng thời là Phó tổng thư ký liên đoàn Aikidō tỉnh Hyogo và ủy viên Liên đoàn Aikidō Nhật Bản.
Shihan đã được phong 7 dan vào tháng 01/2009. Nhân dịp này, shihan đã phát biểu: “I have trained at Aikidō World Headquarters of the Aikikai Foundation for 10 years. I will devote all my strength for research and development of Aikidō as long as I live. I will look back at myself through the lessons, and find out the meaning of the words by the Founder, Morihei Ueshiba: 'Bu is Love'.
Tạm dịch:
…“Tôi đã có khoảng 10 năm được trau dồi về Aikidō trong Ban huấn luyện của Hiệp hội Aikidō (Aikikai ). Trong suốt cuộc đời mình, Tôi mong muốn được đem hết sức mình cho công việc nghiên cứu và phổ biến Aikidō. Tôi muốn thông qua tập luyện để soi lại bản thân cũng như tìm hiểu ý nghĩa lời căn dặn của sư tổ Ueshiba Morihei: ‘ Võ chính là tình yêu’…
(Nguồn: aikidoyukishudokan.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét